info

Je hebt het minimaal aantal bereikt

Winkelwagen (0)

Er zijn nog geen producten in jouw winkelwagen geplaatst.

Privacyverklaring d.d. 24 mei 2018

Zen by Sen is zich ervan bewust dat je je vertrouwen stelt in ons. We zien het dan ook als onze verantwoordelijkheid om je privacy te beschermen. Op deze pagina laten we je weten welke gegevens we verzamelen wanneer je een aankoop doet bij ons en waarom we deze gegevens verzamelen. 

Dit privacybeleid is van toepassing op de producten en diensten van Zen by Sen. Wees je ervan bewust dat Zen by Sen niet verantwoordelijk is voor het privacybeleid van andere sites.  

Zen by Sen respecteert de privacy van alle gebruikers van de site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die je ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Wanneer je tot een aankoop overgaat, ga ja automatisch akkoord met de privacyverklaring.  Je gegevens zullen nooit verkocht worden aan derden en alleen gedeeld worden wanneer dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou.

Persoonsgegevens die wij verwerken
Zen by Sen verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
 • Voor- en achternaam
 • Straatnaam + huisnummer
 • Postcode + woonplaats
 • Land
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • IP-adres
 • Eventuele gegevens die je ons via e-mail of contactformulieren toestuurt

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als je er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@zenbysen.com, dan verwijderen wij deze informatie.

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Zen by Sen verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
 • Je voor- en achternaam en adresgegevens gebruiken we voor de verzending van je aankoop. Verzending gebeurt met PostNL en wordt verwerkt met verzendsoftware van Sendcloud.
 • Je voornaam en e-mailadres worden gebruikt voor het verzenden van nieuwsbrieven via MailChimp.
 • Je voornaam, e-mailadres en overige gegevens die je invult bij het een contactformulier of e-mail worden gebruikt om je contactaanvraag te beantwoorden
 • Je telefoonnummer wordt alleen gebruikt wanneer er onduidelijkheden zijn over je bestelling of wanneer er een ad hoc wijziging is in de levering van je bestelling.
 • Om een sluitende financiële administratie te kunnen voeren gebruiken we je betaalgegevens zoals ingegeven via een van de betaalopties bij het afrekenen van je aankoop (CCVpay, PayPal of SumUp)
 • Je naam en e-mailadres worden gebruiken door ons betaalsysteem om een order en/of betaalbevestiging te kunnen versturen.
 • Zen by Sen verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Zen by Sen neemt geen besluiten op basis van geautomatiseerde besluitvorming. Wij verzamelen of gebruiken geen informatie voor andere doeleinden dan de doeleinden die worden beschreven in dit privacybeleid, tenzij we van tevoren jouw toestemming hiervoor hebben verkregen.

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Zen by Sen bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:
 
 • Via e-mail of contactformulier: deze gegevens worden bewaard zolang als naar aard of inhoud van het bericht nodig is voor de volledige behandeling en afhandeling ervan.
 • Via de webshop www.zenbysen.com: gegevens die nodig zijn voor de afhandeling van orders (verzending via PostNL met behulp van software van SendCloud) evenals de betaling ervan (via CCVPay, PayPal of SumUp) worden 7 jaar bewaard om aan de verplichting van de Algemene wet inzake Rijksbelastingen te kunnen voldoen. Deze gegevens worden binnen 1 jaar na het verlopen van deze verplichting door ons verwijderd.
 • Via MailChimp: de gegevens in MailChimp berusten op expliciete toestemming en worden alleen verwijderd wanneer die toestemming door jou zelf wordt ingetrokken. Hiervoor is in elke nieuwsbrief een optie.
 • Boekhouding: onze boekhoudgegevens worden 7 jaar bewaard, volgens de wettelijke verplichting wegens de Algemene wet inzake Rijksbelastingen.
 • Bovenstaande termijnen gelden tenzij er voor ons wettelijke verplichtingen opgelegd worden die vereisen dat de gegevens langer bewaard en/of beschikbaar dienen te zijn.

Delen van persoonsgegevens met derden
Zen by Sen verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Zen by Sen blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.
Partijen die persoonsgegevens gebruiken voor de verwerking van orders en betalingen zijn:
 • CCVshop, voor het verwerken van orders
 • Sendcloud, voor het verzenden van de orders
 • CCVpay, voor de betaling van orders
 • Paypal, voor de betaling van orders, indien van toepassing
 • SumUp, voor betalingen tijdens evenementen en festivals
 • Mailchimp, voor de verzending van e-mail nieuwsbrieven, tot uitschrijving
 • Google analystics, waar bezoekersgegevens worden geregistreerd.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Zen by Sen gebruikt functionele, analytische en tracking cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Zen by Sen gebruikt cookies met een puur technische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren.

Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies en hebben we je toestemming gevraagd voor het plaatsen ervan.
Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen.
Op deze website worden ook cookies geplaatst door derden. Dit zijn bijvoorbeeld adverteerders en/of de sociale media-bedrijven. Hieronder een overzicht:

Cookie: Google Analytics
Functie: Analytische cookie die websitebezoek meet
Bewaartermijn: 2 jaar 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
 • Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Zen by Sen en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.
 
 • Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@zenbysen.com.
 
 • Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .
 
 • Zen by Sen wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Zen by Sen neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en verkoopt jouw data dan ook nooit aan externen. We nemen passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. We werken met een beveiligde https verbinding om gegevens van en naar onze website te beschermen.  Onze laptops zijn beveiligd met een wachtwoord en worden regelmatig geupdate. Ook maken we offline backups van de gegevens. Data overdracht via het internet is echter niet 100% veilig, dus we kunnen deze veiligheid ook niet garanderen. Je bent dus ook zelf verantwoordelijk voor het nemen van maatregelen om je gegevens te verwerken. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met info@zenbysen.com

We controleren regelmatig of we aan dit privacy beleid voldoen. Als je vragen hebt over dit privacybeleid, kun je contact met ons opnemen:

Zen by Sen
Sandra Botman & Judith van Vliet
Alicantestraat 5
6663 NN Lent,
Nederland,
www.zenbysen.com
Tel: +31 6 41209856
Kvk: 62808737

 
Deze website gebruikt cookies om het bezoek te meten, we slaan geen persoonlijke gegevens op.